Latest Post

Ngày hôm qua

Bài do bạn Hoài Thu gửi về GTH Kí ức và hiện tại luôn luôn nằm trên cùng một đường thẳng vì hiện tại qua đi sẽ trở thành kí ức…cứ như thế. Nhưng em và anh lại chẳng bao giờ đi trên cùng một đường thẳng vì chúng ta là hai đường thẳng song […]

Bài viết mới

Hình như là
Tháng Tư 23, 2014
By Live on Faith
Xa rồi áo tím sông Hương
Tháng Tư 21, 2014
By Live on Faith
Em không muốn nói lời tạm biệt
Tháng Tư 19, 2014
By Live on Faith
Tâm tư gửi mẹ
Tháng Tư 19, 2014
By Live on Faith
Tim ơi! Bình yên nhé
Tháng Tư 18, 2014
By Live on Faith
Chiều mưa kỷ niệm (Rùa và Thỏ)
Tháng Tư 16, 2014
By Live on Faith
Em không đủ can đảm để… khóc!
Tháng Tư 16, 2014
By Live on Faith
Rồi nó sẽ ra sao?
Tháng Tư 16, 2014
By Live on Faith
Em không cần anh nhưng muốn ở bên anh mãi
Tháng Tư 15, 2014
By Live on Faith
Mùa đông kỉ niệm
Tháng Tư 14, 2014
By Live on Faith

TOP bình chọn