Alie Xù

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Chỉ còn là mùa nhớ

  Chỉ còn là mùa nhớ

  • Live on Faith
  • 06/01/2014
  • 0 comment
  • 1.334 views

  Bài do bạn Alie Xù gửi về GocTamHon.org Gửi người con trai đã từng là của em! Anh à! Đông rồi chắc bàn tay anh giờ này lạnh lắm nhỉ, không còn ai bên cạnh nắm lấy bàn tây ấy? Hay có một bàn tay khác giữ ấm rồi! Mỗi mùa đông qua đi đọng […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.