bài văn

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Lá thư của ba

  Lá thư của ba

  • Live on Faith
  • 11/10/2013
  • 0 comment
  • 2.010 views

  Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất. Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp bị cười cợt, chưa kể sau đó […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.