biết yêu

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Nếu một ngày con biết yêu…

  Nếu một ngày con biết yêu…

  • Live on Faith
  • 15/02/2013
  • 0 comment
  • 1.960 views

  Thì hãy yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu thương và tôn trọng mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh mất lòng tự tôn hay tự trọng. Nếu một ngày con biết yêu… Đừng hoang phí tuổi trẻ và sắc đẹp. Con có thể lắm […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.