bố dạy con

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Lời cha dặn con – Triết lý của đời sống

  Lời cha dặn con – Triết lý của đời sống

  • Live on Faith
  • 31/08/2013
  • 6 comments
  • 24.410 views

  Các con thân mến, Viết những điều căn dặn này, tôi dựa trên 3 nguyên tắc như sau: 1. Ðời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn. 2

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.