câu nói nổi tiếng

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | 10 câu nói nổi tiếng của Bill Gates

  10 câu nói nổi tiếng của Bill Gates

  • Live on Faith
  • 30/07/2012
  • 0 comment
  • 2.342 views

  1. “Cuộc sống vốn không công bằng – Hãy tập quen dần với điều đó.” -> Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.