ChiKim

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Người đàn bà bán lộc

  Người đàn bà bán lộc

  • Live on Faith
  • 19/05/2013
  • 0 comment
  • 1.063 views

  Bài do bạn đọc ChiKim gửi về GocTamHon.org Truyện ngắn của Phan Trang Hy NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN LỘC Giờ giao thừa. Những tiếng chuông rung lên lay động màn đêm. Tiếng còi tàu báo hiệu năm mới. Những chòm pháo bông sáng rực cả khoảng trời. Mùa xuân đang đến. Bà Ba sửa soạn […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.