chờ chồng

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Đợi chờ trong hạnh phúc

  Đợi chờ trong hạnh phúc

  • Live on Faith
  • 13/11/2013
  • 0 comment
  • 1.897 views

  Thế là chồng lại nhận được lệnh điều động đi công tác hai tuần. Em có cảm giác trông ngóng. Xé mỗi tờ lịch lại mừng vì ngày “bồ nhí” về ngày một gần hơn. Em có cơ hội “đốt tiền” điện thoại ngồi buôn với “tình nhân” như hồi còn cưa cẩm, lại được […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.