chờ người yêu

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Chờ một ngày tình đến rồi hãy yêu

  Chờ một ngày tình đến rồi hãy yêu

  • Live on Faith
  • 14/08/2012
  • 1 comment
  • 1.148 views

  Nếu có duyên thì chắc chắn mình sẽ yêu nhau, nhưng em cần thời gian để kiểm chứng xem anh có thực sự là mối duyên của em hay không, và anh cũng vậy.

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.