cơ hội

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Điều tuyệt vời khi đánh mất cơ hội

  Điều tuyệt vời khi đánh mất cơ hội

  • Live on Faith
  • 22/09/2012
  • 1 comment
  • 1.487 views

  Nếu vô tình đánh mất một cơ hội nào đó, ắt hẳn bạn sẽ tiếc ngẩn ngơ và tự trách mình: “Nếu tôi…, thì tôi đã tốt hơn bây giờ rất nhiều”. Không hẳn bạn ạ, khi bạn lỡ đánh mất cơ hội, có khi kì tích sẽ xuất hiện… 1.

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.