con-ngoan-

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Dấu hiệu của “bệnh” giả nai

  Dấu hiệu của “bệnh” giả nai

  • Live on Faith
  • 29/12/2012
  • 0 comment
  • 1.083 views

  Dưới đây là một số dấu hiệu dễ nhận thấy nhất: 1. Luôn tỏ ra mình là “con nai ngơ ngác” Bạn khá ngạc nhiên vì dường như kiến thức xã hội của nàng rất kém. Hầu như đề cập đến vấn đề gì cô ấy cũng thốt ra “Ôi thế á?”, “Thật vậy sao?”, […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.