con thuyền

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Trên con thuyền xuôi nước

  Trên con thuyền xuôi nước

  • Live on Faith
  • 25/09/2013
  • 0 comment
  • 1.682 views

  Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ và sẽ không thể nào yêu anh bởi vì thứ nhất anh đã có người yêu – anh bảo với tôi như vậy. Thứ hai là vì tôi còn mang một lời thề. Lời thề đó không phải là lời hứa hẹn tình yêu […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.