dải ip vào facebook

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Dải IP mới nhất để vào Facebook ngày 18 tháng 6 – 2013

  Dải IP mới nhất để vào Facebook ngày 18 tháng 6 – 2013

  • Live on Faith
  • 02/11/2012
  • 0 comment
  • 4.650 views

  Mấy hôm nay thấy các bạn có vẻ than vãn khó vào Facebook vì một số nguyên nhân, GocTamHon.org đã tìm được một dải IP các bạn có thể dùng để thay đổi file hosts và vào Facebook một cách bình thường. Cập nhật ngày 18/6/2013 Nhà mạng VNPT đã chặn các địa chỉ IP […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.