đạo đức nghề nghiệp

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Bán chữ

  Bán chữ

  • Live on Faith
  • 21/08/2013
  • 0 comment
  • 1.475 views

  Bài do bạn đọc Chi Kim gửi về GocTamHon.org – Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp – Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng hội […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.