dạy cách yêu

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Này cô bé…

  Này cô bé…

  • Live on Faith
  • 03/04/2013
  • 1 comment
  • 1.705 views

  “Anh sẽ chỉ cho em biết rằng chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất em sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Này cô bé, để anh dạy em cách yêu thương… Này cô bé… Việc yêu cũng giống như việc thả diều. Phải có lúc giữ, […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.