đời người

This tag is associated with 2 posts
 • Góc Tâm Hồn | 5 bài học quan trọng của đời người

  5 bài học quan trọng của đời người

  • Live on Faith
  • 29/07/2013
  • 2 comments
  • 11.268 views

  Bài số 1: Bài học về sự tự giác Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi. Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân […]

 • Góc Tâm Hồn | Kiếp người!

  Kiếp người!

  • h2qcorp
  • 26/07/2013
  • 2 comments
  • 10.482 views

  Đời người không ai giống ai, ai cũng có một hành trình riêng để đi đến cái đích của mình. Khoan hãy bàn đến tính đúng sai của mục đích ở đây ta chỉ nói tới hành trình đến đó. Đứng trước ngã ba đời, mỗi người tự chọn cho mình một con đường và […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.