được yêu

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Nếu có ai đó yêu bạn mà bạn không yêu

  Nếu có ai đó yêu bạn mà bạn không yêu

  • Live on Faith
  • 23/07/2013
  • 1 comment
  • 3.140 views

  – Nếu có ai đó yêu bạn… mà bạn không yêu… Xin bạn đừng nhìn họ với ánh mắt sợ hãi. Tại sao lại phải sợ hãi 1 tình cảm tốt đẹp mà người khác giành cho mình như vậy ? – Nếu có ai đó yêu bạn… mà bạn không yêu… Xin bạn đừng […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.