ế chồng

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Hội phụ nữ ế chồng

  Hội phụ nữ ế chồng

  • Live on Faith
  • 17/05/2013
  • 1 comment
  • 2.054 views

  Có lần tôi thấy một poster có bốn bộ xương ngồi ở bàn. Mỗi bộ xương được trang trí với món đồ: một chiếc mũ màu hồng, mội túi trang điểm, một đôi giầy cao gót, một khăn quàng cổ hàng hiệu. Suy ra bốn bộ xương ấy thuộc bốn người phụ nữ. Ở dưới […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.