gia đình nhà chồng

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Khi “môn đăng hộ đối” bỏ nhau

  Khi “môn đăng hộ đối” bỏ nhau

  • Live on Faith
  • 28/07/2012
  • 0 comment
  • 1.032 views

  Chàng đã học xong trường Y, nàng tốt nghiệp trường Dược, nhất với nhì nhà họ “chiếm” hết rồi. Cả hai còn cùng lăm le đi học cao học sau khi yên ổn với chỗ “ngon” trong bệnh viện đa khoa Tỉnh.

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.