giúp người khác

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Câu chuyện nhân quả tại đại học Standford năm 1982

  Câu chuyện nhân quả tại đại học Standford năm 1982

  • Live on Faith
  • 15/12/2012
  • 0 comment
  • 2.079 views

  Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1892 tại trường đại học Standford Một sinh viên 18 tuổi đang cố xoay sở để trả học phí. Cậu mồ côi và không biết nhờ cậy vào ai để xin tiền. Rồi cậu nghĩ ra một cách thật hay ho. Cậu và một […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.