hanhdung1905

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Lòng người

  Lòng người

  • Live on Faith
  • 09/05/2013
  • 0 comment
  • 3.757 views

  Bài do bạn đọc hanhdung1905 gửi về GocTamHon.org Một buổi sáng tình cờ tôi nghe được một người bạn đã từng rất thân với tôi nói chuyện với mình môt cách thô lỗ, không ngờ từ trước đến giờ họ chỉ lợi dụng mình, xem mình như một công cụ để lợi dụng. Thật sự […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.