hoài bão

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Sống Đủ Để Là Chính Mình

  Sống Đủ Để Là Chính Mình

  • Live on Faith
  • 20/11/2012
  • 1 comment
  • 2.936 views

  Đủ tự tin với những gì mình đang có, để được tiếp thêm động lực hoàn thành tốt mọi thứ, để khẳng định bản thân… “Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình. Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.