học tập

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Tạm biệt thời Sinh viên

  Tạm biệt thời Sinh viên

  • Live on Faith
  • 09/08/2012
  • 0 comment
  • 1.111 views

  Gần đây, tôi có xem một bộ phim truyền hình nói về cuộc sống của những sinh viên mới tốt nghiệp, trong phim, thầy giáo thể chất gọi sinh viên năm cuối ra sân vận động của trường.

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.