làm vợ

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | “Biên bản” tổng kết một năm làm vợ

  “Biên bản” tổng kết một năm làm vợ

  • Live on Faith
  • 18/01/2013
  • 0 comment
  • 1.144 views

  Vợ chồng mình trải qua 1 năm thăng trầm, có nhiều điều chúng ta chưa hài lòng về nhau, nên em phải vạch ra để anh biết. 1 năm làm vợ chồng, tuy có nhiều tiến bộ, có nhiều mặt tích cực, song cũng tồn tại quá nhiều hạn chế mà cả hai cùng phải […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.