lỗi lầm

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Hai viên gạch

  Hai viên gạch

  • Live on Faith
  • 30/09/2013
  • 2 comments
  • 5.121 views

  Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.