Mỹ Hạnh

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Gia đình là điều tuyệt vời nhất

  Gia đình là điều tuyệt vời nhất

  • Live on Faith
  • 02/12/2013
  • 3 comments
  • 4.074 views

  Cuộc sống sinh viên xa nhà chẳng hề dễ. Xa vòng tay của bố mẹ, tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi muốn chỉ mãi là đứa trẻ, nhưng như vậy là ích kỷ phải không, khi cứ bắt bô mẹ phải lo cho mình.

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.