người cũ

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Khi tình cũ vấn vương…

  Khi tình cũ vấn vương…

  • Live on Faith
  • 27/07/2012
  • 0 comment
  • 1.556 views

  Nói xấu người cũ phát huy tác dụng Khi bạn cảm thấy ghét bỏ hoặc chán ngấy người cũ, buôn chuyện về người ta với bạn bè, chiến hữu và được các đồng minh thân cận hùa vào ủng hộ, cùng nhau bới bèo ra bọ, tố giác bao nhiêu thói hư tật xấu của người ta. Cuối cùng, tất cả thống nhất: Bỏ là đúng. Làm được vậy bạn sẽ cảm thấy bớt tiếc nuối, bớt thất vọng sau khi chia tay

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.