người thư ba

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Những cách “hiệu quả” để người thứ ba chiến thắng

  Những cách “hiệu quả” để người thứ ba chiến thắng

  • Live on Faith
  • 18/08/2012
  • 0 comment
  • 1.983 views

  Thường xuyên nhắc tên người đó Khi đã xác định được kẻ “nguy hiểm” đe dọa hạnh phúc của mình, bạn cứ việc nhắc tên nguời đó trong câu chuyện của hai người dù không thực sự cần thiết. Cái tên và những gì hai bạn trao đổi sẽ giúp người ấy của bạn ấn tượng và ghi nhớ hơn về hình ảnh, đặc điểm của hắn. Những câu chuyện phiếm trên trời dưới biển như ở đâu bán đồ ngon, mua sắm rẻ chắc chắn không hấp dẫn bằng những câu chuyện về người thứ ba ấy đâu nhỉ.

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.