Nguyễn Đỗ Văn Quốc

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Đợi chờ để làm gì?

  Đợi chờ để làm gì?

  • Live on Faith
  • 26/08/2013
  • 3 comments
  • 12.475 views

  Bài do bạn đọc Nguyễn Đỗ Văn Quốc gửi về GocTamHon.org Có đôi lúc bạn đã tự hỏi.. Mình luôn đợi chờ, đợi chờ.. Nhưng đợi chờ để làm gì chưa?? Tom là một công nhân cơ khí. Một ngày nọ, anh bị máy cưa cán vào tay của mình, máu chảy rất nhiều mặc […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.