nhớ thương

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé

  Em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé

  • Live on Faith
  • 02/07/2014
  • 0 comment
  • 1.344 views

  Thời gian có thể trôi đi nhưng nhớ thương vẫn đứng đấy. Dường như, mùa hè của tôi, em đã giữ lại mất rồi. Ngày em đi cũng đã mang theo nó ra đi. Nhưng không sao đâu, em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé. Còn tôi, tôi sẽ giữ lấy em… mãi […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.