quà tặng

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Quà tặng từ góc nhìn cuộc sống!

  Quà tặng từ góc nhìn cuộc sống!

  • Live on Faith
  • 10/08/2013
  • 0 comment
  • 14.547 views

  Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới. Quà tặng là hiện tại, không phải là Quá khứ, cũng không là tương lai Quà tặng chính là Hiện tại. – Ngay cả trong những hoàn […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.