quan tâm

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Bao giờ thì chúng ta hết bận – để yêu nhau?

  Bao giờ thì chúng ta hết bận – để yêu nhau?

  • Live on Faith
  • 03/03/2015
  • 0 comment
  • 987 views

  Em không lấy làm lạ, khi bây giờ những người xung quanh em đều bận rộn đến chóng mặt. Em cũng không khá khẩm gì hơn. Con người mà, cứ đời đẩy thì mình phải trôi thôi. Nhưng mỗi lần bảo với ai đó rằng “em bận, để sau”, cứ có cảm giác như mình […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.