thỏa thuận

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Thỏa thuận trước khi mình cưới nhau

  Thỏa thuận trước khi mình cưới nhau

  • Live on Faith
  • 20/02/2014
  • 0 comment
  • 1.737 views

  Em có 10 “thỏa thuận” trước khi quyết định dọn đồ sang ở với anh và mình trở thành vợ chồng. 1. Em là vợ anh. A, B, C, D và những cô gái khác thì không phải. 2. Việc nhà là việc chung, dĩ nhiên em sẽ là người chịu trách nhiệm chính. Nhưng […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.