thói quen xấu

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Thói quen xấu của các bạn trẻ

  Thói quen xấu của các bạn trẻ

  • Live on Faith
  • 25/03/2013
  • 1 comment
  • 1.903 views

  1. Thụ động, có thái độ sống tiêu cực Luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác, hoặc tìm lý do này nọ để biện minh cho mình. Không có trách nhiệm với lời hứa của mình và với người khác, hành động theo bản năng hơn là theo lý trí. 2. Lười […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.