Tomytran1498

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Giận em nhiều lắm nhưng không thể quên em!

  Giận em nhiều lắm nhưng không thể quên em!

  • Live on Faith
  • 13/11/2012
  • 1 comment
  • 1.339 views

  Bài viết do bạn đọc Tomytran1498 gửi về GocTamHon.org Hi Bx yêu! Không biết từ bao giờ hai từ mà tôi thường gọi đó đã không còn xuất hiện trong tôi nữa. Không phải vì tôi không còn yêu em nhưng tôi giận em nhiều lắm. V ah! 1 năm, 1 năm bên nhau tính […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.