Trần Thị Én

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Đôi mươi… tôi viết

  Đôi mươi… tôi viết

  • Live on Faith
  • 05/05/2014
  • 0 comment
  • 1.546 views

  Bài do bạn Trần Thị Én gửi về GTH “Trôi qua nghĩa là đã kết thúc nhưng có bao giờ bạn nghĩ đó là khoảng thời gian quan trọng. Cuộc sống cần một khoảng lặng, để biết ta đã bỏ qua những gì? Thử một lần nhìn về quá khứ để dặn lòng mình phải […]

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.