tranh

This tag is associated with 1 posts
 • Góc Tâm Hồn | Thư gửi nỗi buồn

  Thư gửi nỗi buồn

  • Live on Faith
  • 18/12/2012
  • 0 comment
  • 3.503 views

  Bộ tranh “Thư gửi nỗi buồn” của tác giả trẻ Thăng Fly đánh trúng vào tâm lý của nhiều bạn trẻ ngày nay. Nó lột tả những suy nghĩ bế tắc, muốn làm điều “vỹ đại” nhưng không thể của người trẻ. Và mở ra cho các bạn trẻ lối suy nghĩ tích cực, dám nghĩ, dám làm sẽ thành công.

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.